Opleidingen - Vastgoed – Consult en realisatie

Opleidingen

U bent hier : www.padimi.be / Opleidingen

PADIMI NV is gespecialiseerd in opleidingen en constante vorming voor iedere manager en medewerkers op elk niveau op de werkvloer !


OPLEIDING “LEIDERSCHAP”.
Doelgroep: bedrijfsleiders, opvolgers en elk die nu of in de toekomst een leidinggevende functie bekleedt in elke afdeling van een bedrijf (ploegmeesters, …).

Doelstelling

  • beter functioneren in het bestaande werk
  • mensen voorbereiden op een nieuwe functie
  • een efficiënte en toekomstgerichte organisatie uitbouwen
  • aansturing door sterke leiders bekomen
  • zelfkennis verwerven
  • nieuwe ideeën opdoen


OPLEIDING"VERKOOP".
Doelgroep: iedereen in een commerciële functie en iedereen met klantencontact.

Doelstelling
    

  • verhoging rendement verkoopsteam
  • doorlopen van het verkoopproces
  • efficiënte klantenopvolging
  • afsluiten en realisatie van contracten


Verder beschikt PADIMI NV over op maat ontwikkelde opleidingen: "HRM" en "ACTUALITEITSMANAGEMENT"

Alle opleidingen zijn mogelijk, op maat van uw onderneming en voor alle bedrijfstakken.
Deze opleidingen worden bewust kort gehouden, doch zéér intensief.
De interactie van de deelnemers, in kleine groepen is Maximaal, zodat ook de opgedane ideeën en kennis goed worden verankerd. 

Padimi - Bisschoppenhoflaan 447 - 2100   Deurne - Tel : 03// 6 447 301